O zwrot podatku można się ubiegać do 4 lat wstecz. Wysokość  zwrotu podatku zależna jest od wysokości uzyskanych dochodów. W roku 2019 można ubiegać się o zwrot za lata 2015-2018.

Jakie dokumenty dostarczyć do biura , by ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

 1. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości zarobku uzyskanego w Niemczech w danym roku (tzw. Lohnsteuerbescheinigung).
 2. Z polskiego urzędu skarbowego należy wybrać zaświadczenie o dochodach w Polsce Zaświadczenie UE/EWG (Anlage EU/EWR). Udostępniam potrzebne druki. Jeśli małżonkowie będą rozliczać się wspólnie, to należy wypełnić „Anlage EU/EWR” dla żony i męża na jednym formularzu. Przed wybraniem zaświadczenia, prosimy o kontakt. Podpowiemy, czy jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem i jakie są z tego korzyści.
 3. Adres banku, S.W.I.F.T., numer konta (IBAN), na które ma być przelany zwrot podatku
 4. Kserokopia ostatniej decyzji podatkowej. (jeżeli wydano)
 5. Data urodzenia, dokładny adres w Polsce, data zawarcia związku małżeńskiego (dzień, miesiąc, rok).
 6. Dokładny adres zamieszkania w Niemczech
 7. Imię i nazwisko żony/męża.
 8. Wykonywany zawód w Niemczech (np. zbrojarz, kierowca ciężarówek itp.)

 Dokumenty należy dostarczyć do biura (osobiście lub mailowo) i na ich podstawie dokonamy wstępnego wyliczenia wysokości zwrotu podatku.

Aby odzyskać większą kwotę podatku, można na deklaracji podać poniesione koszty.

 1. Proszę przygotować zestawienie, ile razy dana osoba jeździła do domu do Polski w okresie zatrudnienia w Niemczech? Należy podać dokładne daty wyjazdów i powrotów. Jeśli dana osoba jeździła własnym samochodem, to należy przedłożyć kserokopię dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i paragonów za benzynę, a jeśli autobusem, to bilety.
 2. Ile dana osoba płaciła za pokój w hotelu robotniczym/mieszkanie, w którym mieszkała w Niemczech? (Proszę dołączyć dokument potwierdzający ten fakt i wysokość opłat za mieszkanie w Niemczech).
 3. Ile kilometrów wynosi odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w Niemczech (w jedną stronę)? Proszę podać dokładny adres pracy, jeżeli jest inny niż adres pracodawcy.
 4. Czy dana osoba pobierała w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci, a jeśli tak to, w jakiej wysokości?
 5. Zwykle korzystniej jest rozliczać się ze współmałżonkiem, szczególnie jeżeli jest bezrobotny lub mało zarabia. W przypadku wspólnego rozliczenia w Niemczech polskiego urzędu skarbowego należy wybrać zaświadczenie o dochodach w Polsce Zaświadczenie UE/EWG (Anlage EU/EWR). Udostępniam potrzebne druki. Nie ma znaczenia fakt w jaki sposób (razem czy osobno) małżonkowie rozliczali się w Polsce
 6. Ponadto proszę podać wszystkie wydatki związane z wykonywaniem pracy, np. ubrania robocze, narzędzia itp. dojazd do pracy (odległość w jedną stronę)
 7. oraz ze zdrowiem, np. lekarstwa, okulary, koronki na zęby.

Ile trwa odzyskiwanie podatku?

Proces odzyskiwania podatku trwa kilka miesięcy.

Płatności za usługę:

 W razie pytań odnośnie płatności proszę o kontakt. Płatność wyliczana jest indywidualnie. Płatność pobieramy po wpływie podatku na podane przez Państwa konto.

POLSKIE ZEZNANIA PODATKOWE

W przypadku rozliczania się z podatku niemieckiego  należy  złożyć zeznanie do polskiego Urzędu Skarbowego i  wykazać dochody z zagranicy. Oferujemy możliwość rozliczenia polskiego zeznania podatkowego (PIT) lub dokonania korekty w przypadku gdy PIT został błędnie rozliczony