Tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe, również specjalistyczne.

Wszystkie tłumaczenia, wykonywane są z należytą starannością oraz profesjonalizmem.

Tłumaczymy między innymi:

  • dokumenty U.S.C.
  • świadectwa,
  • dyplomy, indeksy, certyfikaty,
  • dokumenty samochodowe,
  • teksty medyczne,
  • teksty ekonomiczne,
  • teksty prawnicze,
  • i inne

Cennik za tłumaczenia:

Ceny naszych usług zaczynają się od 35 zł za stronę (jednostkę obliczeniową) przetłumaczonego tekstu w zależności od grupy językowej i rodzaju dokumentu.

Przy tłumaczeniach uwierzytelnionych jako jednostkę obliczeniową przyjmujemy 1125 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń zwykłych jest to 1600 znaków ze spacjami.