O zwrot Kindergeld można ubiegać się do 6 miesięcy wstecz od momentu wpłynięcia wniosku do Familienkasse. O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka jeśli jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do biura, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

DOKUMENTY Z NIEMIEC

 1. Lohnsteuerbescheinigung –karta podatkowa za rok, za który chcemy się starać o zasiłek. Jeśli chcemy otrzymywać zasiłek na bieżąco i nie mamy jeszcze Lohnsteuerbescheinigung, wystarczy pasek wynagrodzeń – Abrechnung z ostatniego miesiąca.
 2. Bescheinigung des Arbeitgebers – zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu- w oryginale z aktualna datą i pieczątką. Druk do wypełnienia znajduje się w załączniku.
 3. Anmeldung zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech- osoby wnioskującej o Kindergeld (lub umowa najmu mieszkania czy rachunki za mieszkanie).
 4. Identifikationsnummer 11-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej w Niemczech w skrócie: IdNr  (jeżeli wydano)
 5. Versicherungsnummer-numer ubezpieczenia w Niemczech (jeżeli wydano)
 6. Decyzja podatkowa Steuerbescheid (jeżeli był już rozliczany podatek w Niemczech)
 7. Dodatkowo ustna informacja o miejscu pracy w Niemczech oraz ile godzin pracy tygodniowo.

DOKUMENTY Z POLSKI:

 1. Kopia aktu małżeństwa (unijnego lub polskiego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego),
 2. Kopia aktu urodzenia dziecka / dzieci (unijnego lub polskiego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego),
 3. zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny wydane przez miejscowy Urząd Miasta lub Gminy. Zaświadczenie o zameldowaniu musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 4. zaświadczenie o niepobieraniu lub pobieraniu zasiłku rodzinnego i 500 plus w Polsce (z ROPS, MOPS) Na zaświadczeniu musi być wyszczególnione dokładnie: jaka kwota miesięcznie, dla którego dziecka, w jakim okresie czasu była wypłacana w Polsce. Ważne by zaświadczenie obejmowało okres pobytu wnioskodawcy w Niemczech. Jeżeli nie pobierano zasiłków, powinien być podany powód np. przekroczenie kryteriów dochodowych lub brak złożenia wniosku o zasiłek. W przypadku ubiegania się o zasiłek w Niemczech należy również w Polsce złożyć wniosek o zasiłek i 500 plus. Wedle nowej dyrektywy unijnej 883/2004 niemiecka kasa może odmówić wypłat świadczeń w przypadku braku decyzji z polskiego urzędu. Zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 5. kopia dowodów / paszportów – wnioskodawcy i współmałżonki/a,
 6. PESEL dziecka/ dzieci
 7. numer konta w formacie IBAN + numer SWIFT i nazwa banku, na które mają być przelewane pieniądze oraz informacja o tym kto jest właścicielem konta.
 8. Ustna informacja na temat pracy współmałżonki/a lub renty. (Nazwa pracodawcy, adres i okres zatrudnienia)
 9. zaświadczenie o nauce w przypadku dziecka starszego niż 18 lat, udostępniam polsko-niemieckie „Zaświadczenie o nauce w szkole lub na wyższej uczelni” do wypełnienia przez szkołę lub uczelnię. Druk ten nie wymaga tłumaczenia.

Uwaga:  zaświadczenie o zameldowaniu może zostać wystawione na polsko-niemieckim „Zaświadczeniu dotyczącym składu rodziny” jednak nie wszystkie urzędy, chcą wystawiać zaświadczenia na tym druku. Druk ten nie wymaga tłumaczenia. Udostępniam ten druk.

WNIOSEK

Po skompletowaniu powyższych dokumentów wypełniam wniosek o zasiłek wraz z załącznikami czyli Antrag auf Kindergeld , załącznik dziecko – Anlage Kind, załącznik zagranica –Anlage Ausland. Wniosek główny musi być podpisany przez oboje małżonków. Załącznik dziecko musi być podpisany przez dorosłe dziecko

 

Ile trwa odzyskiwanie Kindergeld?

Proces odzyskiwania Kindergeld  trwa kilka miesięcy. W przypadku decyzji odmownej piszę odwołanie . Na dowołanie jest czas 30 dni od dnia wydania decyzji.

 Płatności:

Płatność pobieram po wpływie zasiłku Kindergeld na podane przez Państwa konto. Za wykonanie koniecznych tłumaczeń  pobierana jest opłata wg cennika biura.

Wysokość świadczenia Kindergeld

 W 2018:

194 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko

194 EUR miesięcznie na drugie dziecko

200 EUR miesięcznie na trzecie dziecko

225 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko